مصرف قهوه

مصرف قهوه

 

میزان مفید مصرف قهوه و کافئین

چه میزان قهوه برای مصرف روزانه مناسب است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که برای بهر هگیری بهتر از خواص قهوه، به طور متوسط مصرف ۴
فنجان قهوه در روز مناسب است البته باید به این نکته توجه داشت که میزان کافئین موجود در
یک فنجان قهوه بر اساس نوع قهوه و روش دم آوری قهوه متفاوت است. برای مثال قهوه های
روبوستا دارای میزان کافئین بیشتری نسبت به قهوه های عربیکا هستند. اگر این سوال برای شما
پیش آمده است که تفاوت قهوه روبوستا و عربیکا در چه چیز است جای نگرانی نیست ما در مقاله
“معرفی انواع قهوه عربیکا و قهوه روبوستا؛ میزان کافئین، اسیدیته و خواص” به طور مفصل هر
یک از این قهوه ها را برای شما شرح داد ه ایم با مطالعه این مقاله پاسخ این سوال و سایر سوالهای
خود را به راحتی بدست خواهید آورد.
همچنین قهوه ی اسپرسو دارای کافئین بیشتری نسبت به قهوه فرانسه و قهوه ترک است. یعنی
یک فنجان قهوه اسپرسو )با شرط برابر بودن میزان قهوه( میزان کافئین بیشتری نسبت به قهوه
فرانسه دارد .